Srečno 2023ODPRTJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA

V soboto, 12.11. 2022, je bilo odkrito spominsko obeležje nekdanjim krajanom, ki so bili med drugo svetovno vojno prisilno mobilizirani v nemško vojsko in se niso več vrnili domov. S tem spominskim dejanjem so se pridružili tistim žrtvam, ki so življenje izgubile v prvi svetovni vojni, in žrtvam narodno - osvobodilne vojne, aktivistom OF, talcem in internirancem v koncentracijskih taboriščih. Udeleženci so se najprej zbrali pri maši zadušnici v župnijski cerkvi, kjer je maševal župnik Janko Rezar ob pomoči diakona Andrej Vrabiča. Po koncu maše je navzoče nagovorila dr. Monika Kokalj Kočevar iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki je strokovnjakinja za nemško mobilizacijo med drugo svetovno vojno. Predstavila je potek nemške mobilizacije, usodo nemškh mobilizirancev po končani vojni ter okvirno število vpoklicanih in padlih. Sledilo je odprtje obeležja s kratkim kulturnim programom, ki so ga oblikovali člani Moškega pevskega zbora Ponikva. Spominsko obeležje sta odprla predsednik Sveta KS Ponikva Srečko Lednik in dr. Monika Kokalj Kočevar ob pomoči župana Janka Kosa. Blagoslov je opravil župnik Janko Rezar. Slovesnost se je zaokrožila z druženjem s pogostitvijo pred cerkvijo, ob katerem je na dan privrel še kakšen spomin na katerega od padlih. Tako kot na Franca Jelena – Tičurjevega, za kar je poskrbela njegova sestra Ljudmila Volk, ki je s sabo prinesla pismo Franca, ki ga je pisal iz vojske bratu Ivanu, in njegovo vojaško knjižico. Zbiranje gradiva se bo nadaljevalo v prihodnje -.v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine in zgodovinarko dr. Moniko Kokalj Kočevar. Zapisala: Elizabeta Kos Galerija slik

30. pohod po obronkih Ponikve

Planinska sekcija Ponikva je v nedeljo, 27.8.2022 izvedla 30. pohod po obronkih Ponikve. Potekal je po severnem delu KS Ponikva - gasilski dom Ponikva-Špica- gradič Podkraj- kmetija Trnavšek-Brezovo, gasilski dom Ponikva. Na poti so se pohodniki lahko okrepčali s pecivom in pijačo. Ker je 30 lepa, jubilejna letnica, je bil na cilju izveden prisrčen kulturni program, ki ga je pripravila in vodila članica UO PS Ponikva Tanja Vasle. Prisrčna sta bila Tilen in Žan v skeču Planinstvo je spet moderno. Program je popestrila pevska skupina Me in on. Super! Pripravljena je bila tudi razstava 30-letnega dela, s slikami in arhivskim gradivom. Pohodniki pa so dobili nahrbtnik z jubilejno letnico pohoda PS Ponikva. Ob obletnici so bila podeljena priznanja PS Ponikva, in sicer Jerneju Vasletu, Tanji Vasle, Valeriji Podlesnik in Vladu Rojniku. Predsednik PD Žalec Vlado Rojnik je ob 55-letnici PD Žalec podelil tudi priznanja PZS. Podelil je pohvale za delo v društvu, bronaste, srebrne in zlate častne znake PSZ. Zlati častni znak so prejeli trije člani PD Žalec in PS Ponikva - Nada Jelen, Oskar Šoster in Vlado Rojnik. Po programu je sledila zakuska in druženje ob živi glasbi Uroša Sagadina in pevke. Plesalo in pelo se je do večera. Pohoda se je udeležilo okoli 150 pohodnikov s Ponikve in širše.

Za praznik otvoritev asfaltne ceste in podelitev priznanj

Na Ponikvi svoj praznik praznujejo v spomin na leto 1944, ko so Nemci 28. julija v taborišča odpeljali številne krajane, od katerih se mnogi niso nikoli več vrnili domov. Letos so krajevni praznik obeležili s slavnostno sejo, 27. avgusta, v šotoru pri gasilskem domu na Ponikvi. Sejo je otvoril MoPZ Ponikva in s pesmijo zaželel dobrodošlico na Ponikvi. Predsednik KS je podal kratko poročilo o delu in pridobitvah v preteklem letu. Poudarek je bil na ureditvi prostorov začasnega vrtca v Slomškovem domu na Ponikvi, da lahko vrtčevski otroci Ponikve spet ostajajo v domačem kraju. Pridobitev pa je tudi 150 m asfalta na krajevni cesti v Vrhah. Prisotne je pozdravil tudi župan Občine Žalec Janko Kos, ki je krajanom čestital ob prazniku, ob enem pa obljubil, da bodo dela za nov vrtec na Ponikvi potekala čim hitreje, da bo otvoritev v letu 2024. Predsednik Srečko Lednik ga je spomnil še na dokončanje asfaltne ceste na lokaciji Asfaltna baza - Ponikva in župan je dejal, da se tega zaveda in je v planu. Nadalje je sledila podelitev priznanj in plaket KS Ponikva, ki sta jih ob obrazložitvi voditeljice seje Suzane Gračnar podelila predsednik KS Srečko Lednik in župan Janko Kos. Priznanja so prejeli: - Posebno priznanje sta prejela učenca POŠ Ponikva, petošolca, Sara Cokan in Vid Novak za številne uspehe pri šolskem in izven šolskem delu v času šolanja na POŠ Ponikva. - Priznanje KS Ponikva so prejeli: - Lidija Babič – za delo v KD in pri folklori na Ponikvi, - Ljubo Janković – za delo v športni sekciji DU Ponikva, - Ivan Strahovnik – za dolgoletno delo v PGD Ponikva, - Jure Vasle – za aktivno delo poveljnika v PGD Ponikva ter sodelovanje v Svetu KS Ponikva, - Uroš Žibret – za strokovno pomoč pri nabavi gasilskih vozil, - Ženska ekipa športne sekcije DU Ponikva – za uspehe na športnih tekmovanjih, saj so že osmič prejele pokal za najuspešnejšo žensko športno ekipo DU v občini Žalec. Plaketo KS Ponikva sta prejela: - Rozika Jelen – za aktivno delo v Svetu KS, v TD in Cerkvenem svetu na Ponikvi in je s tem za znaten prispevek k razvoju kraja. Po podelitvi je sledil odhod na otvoritev novo asfaltiranega odseka ceste v Vrhah, speljane do domačij Voh Alojza, Grivec Matija in Preglej Antona, v dolžini 150 m, kjer se je nadaljevalo v druženje ob jedači in pijači.

Naznanilo