30. pohod po obronkih Ponikve

Planinska sekcija Ponikva je v nedeljo, 27.8.2022 izvedla 30. pohod po obronkih Ponikve. Potekal je po severnem delu KS Ponikva - gasilski dom Ponikva-Špica- gradič Podkraj- kmetija Trnavšek-Brezovo, gasilski dom Ponikva. Na poti so se pohodniki lahko okrepčali s pecivom in pijačo. Ker je 30 lepa, jubilejna letnica, je bil na cilju izveden prisrčen kulturni program, ki ga je pripravila in vodila članica UO PS Ponikva Tanja Vasle. Prisrčna sta bila Tilen in Žan v skeču Planinstvo je spet moderno. Program je popestrila pevska skupina Me in on. Super! Pripravljena je bila tudi razstava 30-letnega dela, s slikami in arhivskim gradivom. Pohodniki pa so dobili nahrbtnik z jubilejno letnico pohoda PS Ponikva. Ob obletnici so bila podeljena priznanja PS Ponikva, in sicer Jerneju Vasletu, Tanji Vasle, Valeriji Podlesnik in Vladu Rojniku. Predsednik PD Žalec Vlado Rojnik je ob 55-letnici PD Žalec podelil tudi priznanja PZS. Podelil je pohvale za delo v društvu, bronaste, srebrne in zlate častne znake PSZ. Zlati častni znak so prejeli trije člani PD Žalec in PS Ponikva - Nada Jelen, Oskar Šoster in Vlado Rojnik. Po programu je sledila zakuska in druženje ob živi glasbi Uroša Sagadina in pevke. Plesalo in pelo se je do večera. Pohoda se je udeležilo okoli 150 pohodnikov s Ponikve in širše.

Za praznik otvoritev asfaltne ceste in podelitev priznanj

Na Ponikvi svoj praznik praznujejo v spomin na leto 1944, ko so Nemci 28. julija v taborišča odpeljali številne krajane, od katerih se mnogi niso nikoli več vrnili domov. Letos so krajevni praznik obeležili s slavnostno sejo, 27. avgusta, v šotoru pri gasilskem domu na Ponikvi. Sejo je otvoril MoPZ Ponikva in s pesmijo zaželel dobrodošlico na Ponikvi. Predsednik KS je podal kratko poročilo o delu in pridobitvah v preteklem letu. Poudarek je bil na ureditvi prostorov začasnega vrtca v Slomškovem domu na Ponikvi, da lahko vrtčevski otroci Ponikve spet ostajajo v domačem kraju. Pridobitev pa je tudi 150 m asfalta na krajevni cesti v Vrhah. Prisotne je pozdravil tudi župan Občine Žalec Janko Kos, ki je krajanom čestital ob prazniku, ob enem pa obljubil, da bodo dela za nov vrtec na Ponikvi potekala čim hitreje, da bo otvoritev v letu 2024. Predsednik Srečko Lednik ga je spomnil še na dokončanje asfaltne ceste na lokaciji Asfaltna baza - Ponikva in župan je dejal, da se tega zaveda in je v planu. Nadalje je sledila podelitev priznanj in plaket KS Ponikva, ki sta jih ob obrazložitvi voditeljice seje Suzane Gračnar podelila predsednik KS Srečko Lednik in župan Janko Kos. Priznanja so prejeli: - Posebno priznanje sta prejela učenca POŠ Ponikva, petošolca, Sara Cokan in Vid Novak za številne uspehe pri šolskem in izven šolskem delu v času šolanja na POŠ Ponikva. - Priznanje KS Ponikva so prejeli: - Lidija Babič – za delo v KD in pri folklori na Ponikvi, - Ljubo Janković – za delo v športni sekciji DU Ponikva, - Ivan Strahovnik – za dolgoletno delo v PGD Ponikva, - Jure Vasle – za aktivno delo poveljnika v PGD Ponikva ter sodelovanje v Svetu KS Ponikva, - Uroš Žibret – za strokovno pomoč pri nabavi gasilskih vozil, - Ženska ekipa športne sekcije DU Ponikva – za uspehe na športnih tekmovanjih, saj so že osmič prejele pokal za najuspešnejšo žensko športno ekipo DU v občini Žalec. Plaketo KS Ponikva sta prejela: - Rozika Jelen – za aktivno delo v Svetu KS, v TD in Cerkvenem svetu na Ponikvi in je s tem za znaten prispevek k razvoju kraja. Po podelitvi je sledil odhod na otvoritev novo asfaltiranega odseka ceste v Vrhah, speljane do domačij Voh Alojza, Grivec Matija in Preglej Antona, v dolžini 150 m, kjer se je nadaljevalo v druženje ob jedači in pijači.

NaznaniloSrečno 2022Praznik KS Ponikva

Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu obeležuje svoj krajevni praznik v spomin na grozovit dogodek iz 2. svetovne vojne, ko je sovražnik 28. julija 1944 iz kraja odpeljal številne krajane (sorodnike ustanoviteljev OF v kraju) v celjski Stari pisker, od tam pa v koncentracijska taborišča in na prisilno delo v Nemčijo. Številni so tam umrli in so zapisani na spominski plošči spomenika NOB na Ponikvi. Letos smo krajevni praznik obeležili v soboto, 28. avgusta, v šotoru pri gasilskem domu. Praznovanje se je pričelo s slavnostno sejo, ki jo je otvoril MoPZ Ponikva z zapeto Zdravljico. Navzoče je pozdravila voditeljica programa g. Nada Jelen, nato pa so za kulturni uvod poskrbeli Karmen in Neli Kos Zidar s citrami in petjem ter pevci MoPZ Ponikva z odpetimi domoljubnimi pesmimi. Sledilo je poročilo predsednika KS g. Srečka Lednika o delu v KS v preteklem letu ter o prihodnjih namenih razvoja. Prisotne je pozdravil tudi župan Občine Žalec g. Janko Kos. Pohvalil je delo aktivnih Ponkovljanov ter čestital za praznik. Obljubil je prizadevanja za dokončanje obnove ceste Ponikva - Vel. Pirešica ter za izgradnjo vrtca na Ponikvi. Nadalje je sledila podelitev priznanj in plaket KS, ki sta jih ob obrazložitvi podelila predsednik KS Ponikva g. Srečko Lednik in župan Občine Žalec g. Janko Kos. Priznanja so prejeli: - Posebno priznanje sta prejela STAŠ VASLE in TILEN SITER, učenca 5. razreda POŠ Ponikva za številne uspehe pri šolskem delu v petih letih šolanja na Ponikvi Priznanje je prejela tudi g. Marija Lešnik – za prizadevno delo v DU Ponikva. PLAKETE KS Ponikva so prejeli: - g. Štefka Veler – za večletno prizadevno delo v DU Ponikva ter v kraju, - domači župnik g. Anton Krašovec – za prizadevanja pri razvoju kraja, - tekmovalna desetina starejših gasilcev (veteranov) PGD Ponikva pri Žalcu – za doseganje številnih priznanj na občinskih in državnih tekmovanjih, - Turistično društvo Ponikva pri Žalcu – za 20-letno delovanje v kraju, - Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva pri Žalcu – za 90 let delovanja. Po podelitvi je sledil odhod na otvoritev na novo asfaltiranih dveh odsekov ceste v Stebovniku. Nova pridobitev je 130 m asfaltirane ceste od križišča v Stebovniku do domačije Štefke Veler ter 250 m asfaltirane ceste v Studencih do domačije Pečnik Milene, Studence 12. Sledila je pogostitev ob otvoritvi, nato pa smo druženje nadaljevali v šotoru na Ponikvi. Galerija slik